Prostori v ordinaciji v Mariboru
Ordinacija v Mariboru
Prostori v ordinaciji Maribor
Prostori v ordinaciji Maribor
Ordinacija Maribor
Prostori v ordinaciji Maribor
Vhod pri Zdrav. domu na Gosposvetski
Vhod med Zdrav. domom in lekarno
Zavod Zdravje Ljubljana
Soba Zdravja Ljubljana
Zavod Zdravje Ljubljana
Zavod Zdravje čakalnica Ljubljana
Zavod Zdravje Ljubljana
Certifikati terapevtov
Zavod Zdravja Ljubljana
Posvet s terapevtom
Zavod Zdravja Ljubljana
Zavod Zdravja Ljubljana
Vhod Zavod Zdravje Ljubljana
Soba Zdravja Ljubljana
Ordinacija Ljubljana
Vhod Zavod Zdravja Ljubljana

Ne čakajte na opazne spremembe, zgodnje odkrivanje je vaša prednost!

Naše ordinacije: Ljubljana, in Maribor in Izola
 

Obravnavanim osebam nudimo sproščeno vzdušje, izčrpno konzultacijo in diagnostične
postopke brez bolečine, varne in neinvazivne. Čakalnih vrst ni zaradi natančnega
naročanja.

V naših ordinacijah do vsake obravnavane osebe pristopimo individualno in brez hitenja, kar v velikih ustanovah, kjer je število pacientov zelo veliko, ni mogoče. V skladu s stalnim inšpekcijskim nadzorom, se lahko pohvalimo s strokovnim in predanim delom do vsake obravnavane osebe in si nenehno prizadevamo za nadaljnje izboljšave, da naše bravnavane osebe dobijo v Zavodu Zdravje najboljšo storitev.

ZAVOD ZDRAVJE,

Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane, MARIBOR

Gosposvetska c. 41, 2000 Maribor

GSM: + 386 (0)40 28 98 00

Email: mb@zavodzdravje.si

www.zavodzdravje.si

                                                   

  • Facebook Social Icon

Zaradi preventivnega diagnostičnega pregleda ali katerekoli druge storitve v izvedbi z Zavod-a Zdravje ne opuščajte  preventivnih ali kurativnih zdravniških pregledov ali uživanja predpisanih zdravil. Prav tako ni nobena storitev namenjena diagnosticiranju bolezni ali zdravljenju bolezni. Vsa navedena priporočila in ugotovitve uporabljate izključno na svojo lastno odgovornost. Pred upoštevanjem kateregakoli nasveta se obvezno posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

 ©2020 Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane, avtorske pravice pridržane