Zdravi in ozaveščeni ljudje so neprecenljiv "kapital" vsakega podjetja in družbe

Dobro počutje zaposlenih znižuje odsotnosti in bolniške staleže!

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

ZAVOD ZDRAVJE, Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane je zagovornik ideje, ki pravi, da sprememb za vaše zdravje  ne prinese le zdrava prehrana, spremembe za vaše zdravje in zdravje vašega srca in ožilja vam garantirano prinese hrana, ki jo ne jeste.

Kot ZAVOD ZDRAVJE, Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane imamo znanje in izkušnje, kako na enostaven in NE stresen način ljudem pomagati narediti majhne spremembe v vsakdanjem življenju, ki bodo pripomogle k bolj zdravemu življenjskemu slogu, lastni skrbi za zdravje, manj boleznim in posledično zmanjšanju stresa, tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu. ZAVOD ZDRAVJE je specialist za promocijo zdravja na delovnem mestu in meritev stanja arterijskega ožilja - arteriograf - fija za širše populacije.

Kot del skupine, dejavne na področju celovitih kadrovskih storitev, se je Zavod Zdravje specializiral za opravljanje storitev za krepitev in podaljšanje delovne zmožnosti in vitalnosti zaposlenih s preventivnimi metodami; glavni smoter je zmanjšanje absentizma v podjetjih. Med našimi stotinjami zaposlenih smo se pogosto soočali s težavami zaradi bolniških odsotnosti z dela, predvsem kot posledico stresnega delovnega okolja.  Našli smo strokovnjake, uveli primerne antistresne programe, vendar sodelovanje z njimi ni izboljšalo zadovoljstva in zdravja naših zaposlenih, zato smo interne delavnice začeli izvajati z lastnimi strokovnjaki.  Njihova uspešnost nas je vodila, da smo naš program ponudili tudi javnosti oz. drugim podjetjem.

V l. 2013 smo program nadgradili metodo predčasnega odkrivanja ogroženosti zaposlenih, ki je bila novost na Slovenskem. Preventivno merjenje stanja arterijskega ožilja nam pokaže stopnjo tveganja pri naših zaposlenih še predenj se pojavijo prvi vidni znaki bolezni. Tako lahko preventivno svetujemo zaposlenim o potrebnih spremembah na poti k bolj zdravem življenjskem slogu, saj s sedanjim škodujejo sebi, družini in delodajalcu.

Zavod Zdravje si prizadeva ostati vodilna prostovoljska organizacija v Sloveniji za preventivno zdravstveno varstvo. Do sedaj smo opravili okoli 5000 meritev arterijskega ožilja v približno 45 delovnih organizacijah, pa tudi pri fizičnih osebah ter kakih 150 brezplačnih delavnic. Na delavnicah strokovnjaki, praviloma zdravniki, svetujejo udeležencem glede zdrave prehrane in zdravega načina življenja.

Naše poslanstvo je zgoščeno predvsem v naslednjih točkah:
 

  • Promocija zdravja na delovnem mestu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja;

  • Ohranjanje in krepitev zdravja ter podaljšane delovne zmožnosti aktivnega prebivalstva;

  • Usposabljanje promotorjev zdravja na delovnem mestu v delovnih organizacijah;

  • Izvajanje programov za spodbujanje k spremembam, ki vodijo k bolj zdravemu življenjskemu slogu in lastni skrbi za svoje zdravje in posledično zmanjšanemu absentizmu.

POSLANSTVO ZAVODA

Naše poslanstvo je zgoščeno predvsem v naslednjih točkah:

  • Promocija zdravja na delovnem mestu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja;

  • Ohranjanje in krepitev zdravja ter podaljšane delovne zmožnosti aktivnega prebivalstva;

  • Usposabljanje promotorjev zdravja na delovnem mestu v delovnih organizacijah;

  • Izvajanje programov za spodbujanje k spremembam, ki vodijo k bolj zdravemu življenjskemu slogu in lastni skrbi za svoje zdravje in posledično zmanjšanemu absentizmu.

ZAVOD ZDRAVJE,

Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane, MARIBOR

Gosposvetska c. 41, 2000 Maribor

GSM: + 386 (0)40 28 98 00

Email: mb@zavodzdravje.si

www.zavodzdravje.si

                                                   

  • Facebook Social Icon

Zaradi preventivnega diagnostičnega pregleda ali katerekoli druge storitve v izvedbi z Zavod-a Zdravje ne opuščajte  preventivnih ali kurativnih zdravniških pregledov ali uživanja predpisanih zdravil. Prav tako ni nobena storitev namenjena diagnosticiranju bolezni ali zdravljenju bolezni. Vsa navedena priporočila in ugotovitve uporabljate izključno na svojo lastno odgovornost. Pred upoštevanjem kateregakoli nasveta se obvezno posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

 ©2020 Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane, avtorske pravice pridržane